Lot 1007
  • 1007

Zao Wou-Ki (Zhao Wuji)

Estimate
1,500,000 - 2,500,000 HKD
Sold
2,480,000 HKD
bidding is closed

Description

  • Zao Wou-Ki (Zhao Wuji)
  • <em>Untitled</em>
Close