Lot 1003
  • 1003

Zao Wou-Ki (Zhao Wuji)

Estimate
700,000 - 1,000,000 HKD
Sold
1,187,500 HKD
bidding is closed

Description

  • Zao Wou-Ki (Zhao Wuji)
  • <em>Untitled</em>
Close