176
176
Pavlov, Ivan Petrovich.
DVADTSATILETNII OPYT OBYEKTIVNOGO IZUCHENIYA VYSSHEY NERVNOY DEYATELNOSTI (POVEDENIYA) ZHIVOTNYKH [TWENTY YEARS OF EXPERIMENTS IN THE OBJECTIVE STUDY OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY (BEHAVIOUR) OF ANIMALS]. MOSCOW & LENINGRAD, 1923
前往
176
Pavlov, Ivan Petrovich.
DVADTSATILETNII OPYT OBYEKTIVNOGO IZUCHENIYA VYSSHEY NERVNOY DEYATELNOSTI (POVEDENIYA) ZHIVOTNYKH [TWENTY YEARS OF EXPERIMENTS IN THE OBJECTIVE STUDY OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY (BEHAVIOUR) OF ANIMALS]. MOSCOW & LENINGRAD, 1923
前往

拍品詳情

Russian Books

|
倫敦

Pavlov, Ivan Petrovich.
DVADTSATILETNII OPYT OBYEKTIVNOGO IZUCHENIYA VYSSHEY NERVNOY DEYATELNOSTI (POVEDENIYA) ZHIVOTNYKH [TWENTY YEARS OF EXPERIMENTS IN THE OBJECTIVE STUDY OF HIGHER NERVOUS ACTIVITY (BEHAVIOUR) OF ANIMALS]. MOSCOW & LENINGRAD, 1923
8vo (250 x 169mm.), plates and illustrations, printed cloth, original wrappers bound in, occasional spotting, spine torn at head, corners rubbed
參閱狀況報告 參閱狀況報告

Russian Books

|
倫敦