619
619

PROPERTY OF THE CHI (QI) FAMILY COLLECTION

Pang Yuanji 1864-1949, Zhang Yuanji 1867-1959
LANDSCAPE AFTER MI FU
Estimation
5 0007 000
Lot. Vendu 15,000 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT
619

PROPERTY OF THE CHI (QI) FAMILY COLLECTION

Pang Yuanji 1864-1949, Zhang Yuanji 1867-1959
LANDSCAPE AFTER MI FU
Estimation
5 0007 000
Lot. Vendu 15,000 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings

|
New York

Pang Yuanji 1864-1949, Zhang Yuanji 1867-1959
LANDSCAPE AFTER MI FU
signed Pang Yuanji, dated bingwu (1946), with a dedication, and three seals of the artist, yuan ji shu hua, xu zhai de yin, mao tu mo xi. The reverse, calligraphy in regular script by Zhang Yuanji, signed Zhang Yuanji, with a dedication, and three seals of the artist, zhang yuan ji yin, ren chen han lin, chong you pan shui
ink on gold paper, folding fan
19.4 by 59 cm. 7 5/8  by 23 1/4  in.
Lire le rapport d'état Lire le rapport d'état

Fine Classical Chinese Paintings

|
New York