604
604
Attributed to Xiang Shengmo
LONELY FISHERMAN BY A HUT
Estimation
6 0008 000
Lot. Vendu 87,500 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT
604
Attributed to Xiang Shengmo
LONELY FISHERMAN BY A HUT
Estimation
6 0008 000
Lot. Vendu 87,500 USD (Prix d’adjudication avec commission acheteur)
ACCÉDER AU LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Attributed to Xiang Shengmo
LONELY FISHERMAN BY A HUT
with spurious signature, Xiang Shengmo, inscribed with a poem, and four seals, tuo wu shi jiu shi sun, xiang sheng mo yin, kuang yin ke, yi an

Inscription on painting attributed to Emperor Qianlong, with two seals, gu xi tian zi zhi bao, you ri zi zi

With five spurious collector's seals of the Emperor Qianlong, qian long yu lan zhi bao, qian long jian shang, san xi tang jing jian xi, yi zi sun, shi qu bao ji; and three other collectors' seals, qing qun yi jian shang, lian pu qing shang, shen shi cang sang


ink on paper, mounted for framing
81.9 by 38.7 cm. 32 1/4  by 15 1/4  in. 
Lire le rapport d'état Lire le rapport d'état

Provenance

Collection of Stephen Junkunc, III (d.1978)

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York