Inkspiration: Chinese Paintings Online

Inkspiration: Chinese Paintings Online

Inkspiration: Chinese Paintings Online

Overview
134 results sorted by Lot number (low to high)

134 results sorted by

Lot number (low to high)

董橋 行書格言 | Tung Chiao, Prose in Xingshu

9001 董橋 行書格言 | Tung Chiao, Prose in Xingshu

董橋 行書七言聯︳Tung Chiao, Calligraphy Couplet

9002 董橋 行書七言聯︳Tung Chiao, Calligraphy Couplet

董橋 行書詩︳Tung Chiao, Calligraphy in Xingshu

9003 董橋 行書詩︳Tung Chiao, Calligraphy in Xingshu

董橋 〈讀書人家〉限量珍藏「壹」號簽名、題記版︳A Sentimental Journey - Signed & Numbered Limited Edition No. 1

9004 董橋 〈讀書人家〉限量珍藏「壹」號簽名、題記版︳A Sentimental Journey - Signed & Numbered Limited Edition No. 1

董橋 書余英時為董橋題七絕 | Tung Chiao, Poem in Xingshu

9005 董橋 書余英時為董橋題七絕 | Tung Chiao, Poem in Xingshu

張大千 紅梅  | Zhang Daqian, Red Plum Blossoms

9006 張大千 紅梅 | Zhang Daqian, Red Plum Blossoms

張大千 持梅仕女 | Zhang Daqian, Lady with plum blossom

9007 張大千 持梅仕女 | Zhang Daqian, Lady with plum blossom

張大千 山色蒼莽 | Zhang Daqian, Village in Misty Mountains

9008 張大千 山色蒼莽 | Zhang Daqian, Village in Misty Mountains

張大千 山居晤談 | Zhang Daqian, Leisurely Conversation in Green Mountains

9009 張大千 山居晤談 | Zhang Daqian, Leisurely Conversation in Green Mountains

張大千 清溪泛舟| Zhang Daqian, Sailing by Lush Mountains

9010 張大千 清溪泛舟| Zhang Daqian, Sailing by Lush Mountains

林風眠 藍衣少女| Lin Fengmian, Lady in Blue

9011 林風眠 藍衣少女| Lin Fengmian, Lady in Blue

林風眠 白衣少女| Lin Fengmian, Lady in White

9012 林風眠 白衣少女| Lin Fengmian, Lady in White

張大千 松下高士 | Zhang Daqian, Scholar under the Pine Tree

9013 張大千 松下高士 | Zhang Daqian, Scholar under the Pine Tree

馮超然 洞天靜業 | Feng Chaoran, Meditating in Serene Mountains

9014 馮超然 洞天靜業 | Feng Chaoran, Meditating in Serene Mountains

吳徵 九秋黃葉圖 | Wu Zheng, Chrysanthemums

9015 吳徵 九秋黃葉圖 | Wu Zheng, Chrysanthemums

趙叔孺、汪琨 柳蔭駿馬 | Zhao Shuru, Wang Kun, Horse under the Willow Tree

9016 趙叔孺、汪琨 柳蔭駿馬 | Zhao Shuru, Wang Kun, Horse under the Willow Tree

張熊、王禮、吳楷、吳儁 花鳥 | Zhang Xiong; Wang Li; Wu Kai; Wu Jun, Flowers and Birds

9017 張熊、王禮、吳楷、吳儁 花鳥 | Zhang Xiong; Wang Li; Wu Kai; Wu Jun, Flowers and Birds

張熊 四季花禽 | Zhang Xiong, Flowers and Animals of Four Seasons

9018 張熊 四季花禽 | Zhang Xiong, Flowers and Animals of Four Seasons

朱夢廬 四季花鳥  | Zhu Menglu, Seasonal Wonders

9019 朱夢廬 四季花鳥 | Zhu Menglu, Seasonal Wonders

楊沂孫 行書七言聯 | Yang Yisun, Calligraphy Couplet in Xingshu

9020 楊沂孫 行書七言聯 | Yang Yisun, Calligraphy Couplet in Xingshu

楊守敬 行書八言聯 | Yang Shoujing, Eight-Character Couplet in Xingshu

9021 楊守敬 行書八言聯 | Yang Shoujing, Eight-Character Couplet in Xingshu

張祖翼 隸書八言聯 | Zhang Zuyi, Eight-Character Couplet in Lishu

9022 張祖翼 隸書八言聯 | Zhang Zuyi, Eight-Character Couplet in Lishu

三多 隸書五言聯 | Sanduo, Calligraphy Couplet in Lishu

9023 三多 隸書五言聯 | Sanduo, Calligraphy Couplet in Lishu

王震 幽谷聼瀑 | Wang Zhen, Appreciating the Waterfall

9024 王震 幽谷聼瀑 | Wang Zhen, Appreciating the Waterfall

唐雲 花鳥草蟲 | Tang Yun, Flowers and Birds

9025 唐雲 花鳥草蟲 | Tang Yun, Flowers and Birds

唐雲、高逸鴻、沈子丞等 忙人閒事冊 | Tang Yun, Gao Yihong, Shen Zicheng, etc., Various Subjects

9026 唐雲、高逸鴻、沈子丞等 忙人閒事冊 | Tang Yun, Gao Yihong, Shen Zicheng, etc., Various Subjects

徐玥 荷花翠鳥 | Xu Yue, Kingfisher in Lotus Pond

9027 徐玥 荷花翠鳥 | Xu Yue, Kingfisher in Lotus Pond

張善子 地中海所見  | Zhang Shanzi, Landscape of the Mediterranean

9028 張善子 地中海所見 | Zhang Shanzi, Landscape of the Mediterranean

劉旦宅 小熊貓 | Liu Danzhai, Red Panda

9029 劉旦宅 小熊貓 | Liu Danzhai, Red Panda

宋文治 黃山松雲 | Song Wenzhi, Scenery of Mount Huang

9030 宋文治 黃山松雲 | Song Wenzhi, Scenery of Mount Huang

石魯 華嶽巍乎 | Shi Lu, Mount Hua

9031 石魯 華嶽巍乎 | Shi Lu, Mount Hua

張大千 春水泛舟︳Zhang Daqian, Boating in Spring River

9032 張大千 春水泛舟︳Zhang Daqian, Boating in Spring River

臺靜農 行書淵明〈讀山海經〉詩 | Tai Jingnong, Poem by Tao Yuanming

9033 臺靜農 行書淵明〈讀山海經〉詩 | Tai Jingnong, Poem by Tao Yuanming

張大千 紈扇仕女 | Zhang Daqian, Lady Holding a Fan

9034 張大千 紈扇仕女 | Zhang Daqian, Lady Holding a Fan

趙少昂 一枝獨秀  | Zhao Shao'ang, Flowers and Bird

9035 趙少昂 一枝獨秀 | Zhao Shao'ang, Flowers and Bird

趙少昂 疏柳鳴禽 | Zhao Shao'ang, Perching on Willow Branch

9036 趙少昂 疏柳鳴禽 | Zhao Shao'ang, Perching on Willow Branch

趙少昂 居高聲自遠 | Zhao Shao'ang, Bamboo and Cicada

9037 趙少昂 居高聲自遠 | Zhao Shao'ang, Bamboo and Cicada

何百里 富貴滿園 | He Baili, Peonies

9038 何百里 富貴滿園 | He Baili, Peonies

陳弋航 白孔雀︳Chan Yik Hong, White Peacock

9039 陳弋航 白孔雀︳Chan Yik Hong, White Peacock

林墉 春桃仕女 | Lin Yong, Lady

9040 林墉 春桃仕女 | Lin Yong, Lady

范曾 寒夜客來茶當酒 | Fan Zeng, A Cup of Peace

9041 范曾 寒夜客來茶當酒 | Fan Zeng, A Cup of Peace

劉繼卣 雙獅 | Liu Jiyou, Lions

9042 劉繼卣 雙獅 | Liu Jiyou, Lions

馮康侯 集張籍句聯 | Feng Kanghou, Calligraphy Couplet

9043 馮康侯 集張籍句聯 | Feng Kanghou, Calligraphy Couplet

馮康侯 草書李白〈早發白帝城〉詩 | Feng Kanghou, Calligraphy in Caoshu

9044 馮康侯 草書李白〈早發白帝城〉詩 | Feng Kanghou, Calligraphy in Caoshu

馮康侯 溪山秋色、臨〈蔡姞簋〉銘文 | Feng Kanghou, Landscape; Calligraphy in Jinwen

9045 馮康侯 溪山秋色、臨〈蔡姞簋〉銘文 | Feng Kanghou, Landscape; Calligraphy in Jinwen

馮康侯 篆書〈論語〉、臨〈師遽方彝〉銘文 | Feng Kanghou, Calligraphy

9046 馮康侯 篆書〈論語〉、臨〈師遽方彝〉銘文 | Feng Kanghou, Calligraphy

馮康侯 商卜文集句 | Feng Kanghou, Calligraphy in Jiaguwen

9047 馮康侯 商卜文集句 | Feng Kanghou, Calligraphy in Jiaguwen

湯哲明 仿王希孟〈千里江山圖〉 | Tang Zheming, Majestic Mountains and Rippling River

9048 湯哲明 仿王希孟〈千里江山圖〉 | Tang Zheming, Majestic Mountains and Rippling River