Modern & Contemporary Japanese Art

Modern & Contemporary Japanese Art

Modern & Contemporary Japanese Art

Overview
43 results sorted by Lot number (low to high)

43 results sorted by

Lot number (low to high)

Léonard Tsuguharu Foujita

1 Léonard Tsuguharu Foujita

Jeune femme en peignoir

Uenaka Chokusai

2 Uenaka Chokusai

Pine Trees (Matsu no ki)

Teshigahara Sofu

3 Teshigahara Sofu

The Sun (Nichirin)

Yamada Masaaki

4 Yamada Masaaki

Untitled

Yamada Masaaki

5 Yamada Masaaki

Work C.p 266

Sugai Kumi

6 Sugai Kumi

Grand lac (Okina shio)

Shiraga Kazuo

7 Shiraga Kazuo

Mudra (Shu-in)

Takamatsu Jiro

8 Takamatsu Jiro

Shadow of Key (Kagi no kage), No. 238

Takamatsu Jiro

9 Takamatsu Jiro

Shadow of a Key (Kagi no kage), nos. 152-155

Shinoda Toko

10 Shinoda Toko

Untitled

Shinoda Toko

11 Shinoda Toko

Untitled

Shinoda Toko

12 Shinoda Toko

Untitled

Haraguchi Noriyuki

13 Haraguchi Noriyuki

Loess (Odo), No. 11

Honda Takeshi

14 Honda Takeshi

Walking in the Mountains — May (Yama aruki — gogatsu)

Honda Takeshi

15 Honda Takeshi

Walking in the Mountains — June (Yama aruki — rokugatsu)

Honda Takeshi

16 Honda Takeshi

Walking in the Mountains — May: Eze Wall (Yama aruki — gogatsu, ezu no kabe)

Saga Atsushi

17 Saga Atsushi

inside (017)

Tsugami Miyuki

18 Tsugami Miyuki

View from Arthur's Seat, Edinburgh, Around 3pm.

Yuichi Hirako

19 Yuichi Hirako

Untitled

Murakami Takashi

20 Murakami Takashi

A Sketch of Anywhere Door - Dokodemo Door - and an Excellent Day

Sugimoto Hiroshi

21 Sugimoto Hiroshi

U.A. Walker Theatre, New York, 1978

Takamatsu Jiro

22 Takamatsu Jiro

Photograph of Photograph

Nomura Hitoshi

23 Nomura Hitoshi

The Analemma '91: Forenoon, 1991

Kitano Ken

24 Kitano Ken

Cosplay No. 6

Yayoi Kusama Studio

25 Yayoi Kusama Studio

Multi-Fabric

Shimaoka Tatsuzo

26 Shimaoka Tatsuzo

Three stoneware bottle vases

Shimaoka Tatsuzo

27 Shimaoka Tatsuzo

A stoneware vase and two stoneware dishes

Tsujimura Shiro

28 Tsujimura Shiro

Large storage jar

Tsujimura Shiro

29 Tsujimura Shiro

Boundless (Bakubaku)

Tsujimura Kai

30 Tsujimura Kai

Facetted stoneware flower vase

Tsujimura Kai

31 Tsujimura Kai

Stoneware deep bowl

Tsujimura Yui

32 Tsujimura Yui

Large storage jar

Tsujimura Yui

33 Tsujimura Yui

Large stoneware bowl

Tsujimura Yui

34 Tsujimura Yui

Large storage jar

Hosokawa Morihiro

35 Hosokawa Morihiro

Black Raku tea bowl

Kuroda Taizo

36 Kuroda Taizo

Bowl, No. 32

Kuroda Taizo

37 Kuroda Taizo

Daizara, No. 3

Kuroda Taizo

38 Kuroda Taizo

Daizara

Ogawa Machiko

39 Ogawa Machiko

Vessel (Ban)

Fukumoto Fuku

40 Fukumoto Fuku

Moonlight (Tsukikage)

Fukumoto Shihoko

41 Fukumoto Shihoko

Shadow of Light (Hikari no kage)

Munakata Shiko

42 Munakata Shiko

Three calligraphic works

Munakata Shiko

43 Munakata Shiko

Still life of a vase and leafy branch, and two other works