546
546
Wei Tianlin 1898-1977
WHITE PEONIES
Estimate
80,000100,000
LOT SOLD. 463,500 HKD
JUMP TO LOT
546
Wei Tianlin 1898-1977
WHITE PEONIES
Estimate
80,000100,000
LOT SOLD. 463,500 HKD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Contemporary Chinese Art (Part I)

|
Hong Kong

Wei Tianlin 1898-1977
1898-1977
WHITE PEONIES

Contemporary Chinese Art (Part I)

|
Hong Kong