506
506
Chen Zizhuang 1596-1647
POEM IN CURSIVE SCRIPT
Estimate
15,00025,000
LOT SOLD. 18,750 USD
JUMP TO LOT
506
Chen Zizhuang 1596-1647
POEM IN CURSIVE SCRIPT
Estimate
15,00025,000
LOT SOLD. 18,750 USD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Chen Zizhuang 1596-1647
POEM IN CURSIVE SCRIPT
signed Hanke Zizhuang, with one seal, chen zi zhuang yin, and three collectors' seals, wen hua xiao yuan mi ji tu shu, hu zhai zhen cang shu hua zhi yin, tian du lou
ink on paper, hanging scroll
194.1 by 49 cm. 76 1/2  by 19 1/4  in. 
Read Condition Report Read Condition Report

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York