775
775
Wu Guanzhong
LETTER TO ZHUANG HUAYUE
Estimate
20,00040,000
LOT SOLD. 68,750 HKD
JUMP TO LOT
775
Wu Guanzhong
LETTER TO ZHUANG HUAYUE
Estimate
20,00040,000
LOT SOLD. 68,750 HKD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Modern Art

|
Hong Kong

Wu Guanzhong
1919 - 2010
LETTER TO ZHUANG HUAYUE
executed in 1980
signed in Chinese
pen on paper
26 by 19 cm; 10 ¼ by 7 ½ in.
Read Condition Report Read Condition Report

Provenance

Private Asian Collection

Literature

Li Xiaocheng, ed., Washing of Life ‧ Zhuang Huayue, Lingnan Fine Arts Publishing House, Guangzhou, 2012, p. 12

Modern Art

|
Hong Kong