1154
1154
Wang Jiqian (C. C. Wang, 1907-2003), Kwan S. Wong (K. S. Wong, B. 1934), Xu Yunshu (B. 1947) et al.
SCHOLARLY GATHERING
Estimate
7,0009,000
LOT SOLD. 11,250 USD
JUMP TO LOT
1154
Wang Jiqian (C. C. Wang, 1907-2003), Kwan S. Wong (K. S. Wong, B. 1934), Xu Yunshu (B. 1947) et al.
SCHOLARLY GATHERING
Estimate
7,0009,000
LOT SOLD. 11,250 USD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Wang Jiqian (C. C. Wang, 1907-2003), Kwan S. Wong (K. S. Wong, B. 1934), Xu Yunshu (B. 1947) et al.
SCHOLARLY GATHERING
(1) signed Jiqian, with a dedication to Luo Shengzhuang, with two seals of the artist, wang ji qian yin, huai yun lou
(2) signed Jiqian, with one seal of the artist, wang ji qian xi
(3) signed Jiqian, dated December 26, 1982, with two seals of the artist, wang ji qian yin, ji qian chuang gao
(4) signed Jiqian
(6) signed Xu Yunshu, dated renxu (1982), winter, inscribed with a poem, with the same dedication, and one seal of the artist, yun shu
(8) signed Jiqian, dated renxu, winter, with the same dedication, and three seals of the artist, shi qiao cun li ren jia, chong shu niao ji, ji qian xin jing
(9) signed Huang Junshi, with the same dedication, inscribed with a poem
(10) signed Shantao, with one seal of the artist, huang shi jun shi
(13) signed Junshi, dated renxu, winter, with the same dedication
(14) signed Yugong, inscribed with a poem, with four seals of the artist, hai wai yi min, fei nan fei bei yi gu yi jin, wang ji qian yi zi ji qian zhi yin xin, tian zhen lan man
(15) signed Yunshu, with the same dedication, with two seals of the artist, qing chuang yi ri ji hui kan, yun shu
ink and color on paper, album of fifteen leaves
each 35.6 by 50.8 cm. 14 by 20 in. (15)
Read Condition Report Read Condition Report

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York