568
568
Zhang Daqian (Chang Dai-chien) 1899-1983
CALLIGRAPHY IN CURSIVE SCRIPT
Estimate
8,00012,000
JUMP TO LOT
568
Zhang Daqian (Chang Dai-chien) 1899-1983
CALLIGRAPHY IN CURSIVE SCRIPT
Estimate
8,00012,000
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

The Tang Hung and Fung Bi-Che Collection of Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Zhang Daqian (Chang Dai-chien) 1899-1983
CALLIGRAPHY IN CURSIVE SCRIPT
One leaf signed Shuren Zhang Yuan Daqian fu, dated gengxu, the fifty-ninth year of the Republic (1970), summer
ink on paper, two mounted for framing
33.7 by 68.6 cm. 13 1/4  by 27 in.
33.7 by 66 cm. 13 1/4  by 26 in.
Read Condition Report Read Condition Report

The Tang Hung and Fung Bi-Che Collection of Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York