Lot 565
  • 565

ATTRIBUTED TO XIA CHANG BAMBOO

Estimate
4,000 - 6,000 USD
Sold
43,750 USD
bidding is closed

Description

  • Attributed to Xia Chang
  • BAMBOO
with a spurious signature, Zhongzhao, and two seals, both illegible With two collector's seals of Tang Hung, tang hong zhen cang (2), tai ping shan zhong ke With two collector's seals of Xiao Shoumin (20th Century), xiao shou min jian shang liu hua guan mi cang, gu dian xiao shou min cang; two collector's seals of Wen Qiqiu (1862-1941), wen shi wu zi, qi qiu si yin; and five other collectors' seals, chang, heng zhang, guo ju si yin, cheng xiang si yin, one illegible Titleslip by Tang Hung, with two seals, tang, hong
Close