Lot 543
  • 543

XIAO XUN 1883-1944 AND PU JIN 1893-1966, PAN LINGGAO 1867-1954 FIVE WILLOW STUDIO, EXCERPT OF LIANG SHAOREN'S ARTICLE IN RUNNING SCRIPT

Estimate
6,000 - 8,000 USD
Sold
6,875 USD
bidding is closed

Description

  • FIVE WILLOW STUDIO, EXCERPT OF LIANG SHAOREN'S ARTICLE IN RUNNING SCRIPT
Painting signed Xiao Xun, with one seal of the artist, long qiao, and signed Pu Jin, with one seal of the artist, pu jin yin xin chang shouCalligraphy signed Pan Linggao, dated jichou (1949), the seventh lunar month, with a dedication to Qingfu, with three seals of the artist, an yu zhai, ling gao, xi jiu Titleslip by Tang Hung, signed Hong, dated jiyou (1969), spring
Close