142

Details & Cataloguing

Russian Pictures

|
London

Alexander Mikhailovich Gerasimov
1881-1963
APPLE TREE IN BLOOM

Provenance

Family of the artist

Exhibited

Moscow, Vystavka proizvedenii Aleksandra Mikhailovicha Gerasimova k 50-letiyu tvorcheskoi deyatel'nosti, 1956
Moscow, State Historical Museum, Aleksandr Gerasimov. K 135-letiyu khudozhnika, 10 February - 14 March 2016 

Literature

Vystavka proizvedenii Aleksandra Mikhailovicha Gerasimova k 50-letiyu tvorcheskoi deyatel'nosti, Moscow, 1956, p.18 listed under works from 1953
Aleksandr Gerasimov. K 135-letiyu khudozhnika, State Historical Museum: Moscow, 2016, p.52-53 illustrated

Russian Pictures

|
London