1259
1259

CHINESE PAINTINGS & CALLIGRAPHY FROM THE ESTATE OF JOE AND HELLEN DARION

Wen Zhengming 1470-1559
THE RED CLIFF, WITH CALLIGRAPHY OF "ODE TO THE RED CLIFF" IN RUNNING SCRIPT
Estimate
380,000580,000
LOT SOLD. 1,095,000 USD
JUMP TO LOT
1259

CHINESE PAINTINGS & CALLIGRAPHY FROM THE ESTATE OF JOE AND HELLEN DARION

Wen Zhengming 1470-1559
THE RED CLIFF, WITH CALLIGRAPHY OF "ODE TO THE RED CLIFF" IN RUNNING SCRIPT
Estimate
380,000580,000
LOT SOLD. 1,095,000 USD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Wen Zhengming 1470-1559
THE RED CLIFF, WITH CALLIGRAPHY OF "ODE TO THE RED CLIFF" IN RUNNING SCRIPT
(painting) with three seals of the artist, ting yun, wen zheng ming yin, heng shan
(calligraphy) signed Zhengming, dated bingchen of the Jiajing reign, the mid-autumn day (September 18, 1556), inscribed "Japanese pirate invaders were driven off, written in Tingyun Guan (Pavilion of Lingering Clouds)", with three seals of the artist, ting yun, wen zheng ming yin, heng shan

Colophons by Kong Guangtao (1832-1890), signed Kong Guangtao, dated gengshen of the Xianfeng reign, the tenth day of the fourth lunar month (May 30, 1860), with one seal, guang tao; Wan-go Weng (B. 1918), signed Weng Wange, dated xinhai, the mid-autumn day (October 3, 1971), with a dedication to Mr. and Mrs. Darion, with one seal, weng wan ge
Titleslip by Li Yanshan (1898-1961), signed Li Yanshan, with a dedication to Huang Wengen (20th Century), with two seals, li, yan shan
Fontispiece by Zhong Han, with three seals, mo lang, long shan zhong han hao ji an zhi zhang, liu yi ju shi

With one collector's seal of Mr. and Mrs. Darion, dai li an cang
with one collector's of Wang Guxiang (1501-1568), jian bai shi; three collector's seals of Xiang Yuanbian (1525-1590), mo lin shan ren, zi jing fu yin, xiang shu zi; one collector's seal of Fang Guancheng (1698-1768), yi tian; two collector's seals of Zhang Jing (Active Early 19th Century), zhang jing zhi yin, geng bai suo cang; ten collector's seals of Kong Guangtao, kong, shao tang jian ding (2), yue xue lou, nan hai kong shi shi jia bao wan (2), zhi sheng qi shi shi sun kong guang tao yin, kong shi yue xue lou shou cang shu hua yin, kong (seam riding seal), kong shi jian ding, shao tang han mo, yue xue lou jian cang jin shi shu hua tu ji zhi zhang; one collector's seal of He Kunyu (1828-1896), hou chang fu xin shang; two collector's seals of Huang Wengen (20th Century), huang shi huai xuan tang cang, wu huai shi zhi min; one collector's seal of Wan-go Weng, weng wan ge jian shang (2); and one mounter's seal of Deng Zhuo, deng zhuo zhuang chi


ink and color on paper, ink on paper, handscroll
(painting) 30.6 by 150.4 cm. 12 by 59 1/8  in. 
(calligraphy) 30.6 by 435.1 cm. 12 by 171 3/8  in. 
Read Condition Report Read Condition Report

Provenance

Kong Guangtao (Yuexue lou) collection
Huang Wengen (Huaixuan tang) collection
Jiang Ershi (Chiang Er-shih, Qingshuang guan) collection
Sotheby's Parke-Bernet, Chinese Paintings from the Chiang Er-shih Collection, March 5, 1971, lot 19

Exhibited

The Art of Wen Cheng-ming (1470-1559), The University of Michigan Museum of Art, Ann Arbor, January 25 – February 29, 1976; Asia House Gallery, New York City, April 7-June 7, 1976

Literature

Richard Edwards, The Art of Wen Cheng-ming (1470-1559), The University of Michigan Museum of Art, Ann Arbor, 1976, cat. LVIII, pp.196-198
John C. Ferguson, Lidai Zhulu Huamu, Wenshizhe Publishing House, 1982, p. 26
Zhou Daozhen, A Brief Chart of Wen Zhengming's Painting and Calligraphy, Beijing: People's Fine Arts Publishing House, 1985, p. 155
Xu Bangda, Gaiding Lidai Liuchuan Huihua Biannianbiao, Beijing: People's Fine Arts Publishing House, 1995, p. 83
Zhou Daozhen, Zhang Yuezun, The Chronicle of Wen Zhengming, Baijia Publishing House, 1998, p. 669
Kong Guangtao, Yue Xue Lou Shu Hua Lu, vol. IV, in Gudai Shuhua Zhuzuo Xuankan, Shanghai: Guji Publishing House, 2011, pp. 449-451

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York