732
732
Qi Gong 1912-2005
CALLIGRAPHY IN RUNNING SCRIPT
Estimate
10,00015,000
LOT SOLD. 27,500 USD
JUMP TO LOT
732
Qi Gong 1912-2005
CALLIGRAPHY IN RUNNING SCRIPT
Estimate
10,00015,000
LOT SOLD. 27,500 USD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Qi Gong 1912-2005
CALLIGRAPHY IN RUNNING SCRIPT
signed Qi Gong, with a dedication to Shi Jingyi (1916-2007) and three seals of the artist, qi gong zhi yin, yuan bai, fu guang lue ying lou

with one collector's seal of Shi Jingyi (1916-2007), shi jing yi cang


ink on paper, hanging scroll
128.5 by 41.5 cm. 50 1/2  by 16 3/8  in. 
Read Condition Report Read Condition Report

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York