Lot 684
  • 684

YUYAN (EMPEROR JIAQING) 1760-1820 | POEM IN REGULAR SCRIPT

Estimate
200,000 - 300,000 USD
bidding is closed

Description

  • POEM IN REGULAR SCRIPT
  • ink on yellow silk, a set of four hanging scrolls
signed Yubi, datd bingyin (1806), the sixth lunar month, with two seals of the artist, jia qing yu bi zhi bao, zhi liang yong zhong
Close