684
684
Yuyan (Emperor Jiaqing) 1760-1820
POEM IN REGULAR SCRIPT
Estimate
200,000300,000
JUMP TO LOT
684
Yuyan (Emperor Jiaqing) 1760-1820
POEM IN REGULAR SCRIPT
Estimate
200,000300,000
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Yuyan (Emperor Jiaqing) 1760-1820
POEM IN REGULAR SCRIPT
signed Yubi, datd bingyin (1806), the sixth lunar month, with two seals of the artist, jia qing yu bi zhi bao, zhi liang yong zhong
ink on yellow silk, a set of four hanging scrolls
each 83.8 by 27.6 cm. 33 by 11 in. (4)
Read Condition Report Read Condition Report

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York