Lot 663
  • 663

ATTRIBUTED TO XIA GUI RETURNING HOME THROUGH FOREST IN THE RAIN

Estimate
20,000 - 40,000 USD
Sold
20,000 USD
bidding is closed

Description

  • RETURNING HOME THROUGH FOREST IN THE RAIN
with spurious signature, xia gui With one collector's seal of Bian Yongyu (1645-1712), shi gu tang shu hua; one collector's seal of Liu Shu (1759-1816), liu shi han bi zhuang yin; and two other collectors' seals, zi sun yi shi jia chuan zhi bao, one illegible
Close