Lot 642
  • 642

ZENG XI 1861-1930 | LANDSCAPE

Estimate
10,000 - 15,000 USD
bidding is closed

Description

  • Zeng Xi
  • LANDSCAPE
  • ink on paper, hanging scroll
signed Nongran Xi, dated bingyin, the eleventh day of the fifth lunar month (June 20, 1926), with a dedication to Xu Baosan, and three seals, a jiu, zeng xin zhi yin, zi ji
Close