Lot 607
  • 607

ATTRIBUTED TO WANG MENG | THE HALL OF TIANXIANG SHENCHU

Estimate
300,000 - 500,000 USD
Sold
bidding is closed

Description

  • Attributed to Wang Meng
  • THE HALL OF TIANXIANG SHENCHU
  • ink and color on silk, hanging scroll
  • 64 x 24 in.
signed Huanghe shanqiao Wang Meng, dated dingyou of the Zhizheng reign, spring, the second lunar month, inscribed, with two seals, wang meng, shu ming Box cover inscription by Naito Konan (1866-1934), signed Neiteng Hu; Box cover inside inscription also by Naito Konan, signed Hu (twice), dated wuchen (1928), the fourth lunar month, with three seals, nei teng hu yin, two others illegibleWooden board inscription by Nagao Uzan (1864-1942), signed Changwei Jia, dated jiwei of Taisho reign (1919), the second lunar month, with two seals, zi sheng, yu shan With three collector's seals of Xiang Yuanbian (1525-1590), tian lai ge, mo lin xiang ji zi zhang; and five other collectors' seals, shi ju ceng shang, liang zi ju shu hua yin, wu ji yin, mo po, shang jiong zhai

Provenance

Etsuzo Saito (To'an) collection, Japan
Collection of Stephen Junkunc, III (d.1978)

Literature

Max Loehr, The Great Painters of China, Phaidon Press Ltd., 1980, pp. 249-251
Refer to Chinese text for Zheng Zhengduo and Naito Konan's publications.
Close