Lot 603
  • 603

ATTRIBUTED TO KE JIUSI | LANDSCAPE AFTER NI ZAN

Estimate
10,000 - 20,000 USD
Sold
bidding is closed

Description

  • ATTRIBUTED TO KE JIUSI
  • LANDSCAPE AFTER NI ZAN
  • ink on paper, hanging scroll
  • 27 x 13  3/4  in.
with spurious signature, Danqiu Ke Jiusi, and one seal, ke shi jing zhong With one collector's seal of Huang Shaoxian (1862-1897), nan hai huang shao xian suo cang jing ji shu hua jin shi wen zi xian zi sun qi wan nian yong bao; two collector's seals of Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983), zhang yuan, da qian; and three other collectors' seals, li wen tong yin, fu chun hu yi shan, shu qin zhen cang

Provenance

Collection of Stephen Junkunc, III (d.1978)
Close