Lot 602
  • 602

ATTRIBUTED TO WU ZHEN | LONELY FISHERMAN ON AUTUMN RIVER

Estimate
30,000 - 50,000 USD
bidding is closed

Description

  • Wu Zhen
  • LONELY FISHERMAN ON AUTUMN RIVER
  • ink on paper, hanging scroll
  • 38 x 15  1/2  in.
with spurious signature, Mei daoren, dated the second year of Zhizheng reign, autumn, the eighth lunar month, with two seals, mei hua an, jia xing wu zhong gui shu hua ji With two collector's seals of Lu Zhi (1496-1576), lu shi shu ping, bao shan zi; Wang Fengyuan (Early 17th Century), wang shi zi xin; Bi Yuan (1730-1797), qiu fan; Yu Liansan (1841-1912), yi xuan guo mu, yi xuan shen ding zhen ji; and three other collectors' seals, pan yu luo si feng shen ding, jiang shi ru nong, bai hua du guo

Provenance

Collection of Stephen Junkunc, III (d.1978)
Close