Lot 1107
  • 1107

REN YI 1840-1896 | BIRDS AND FLOWERS

Estimate
45,000 - 65,000 USD
Sold
56,250 USD
bidding is closed

Description

  • Ren Yi
  • BIRDS AND FLOWERS
  • ink and color on paper, three pieces of mounted for framing
  • each 29 by 48.8 cm. 11 1/2  by 19 1/4  in. (3)
(1) signed Bonian Ren Yi, with two seals of the artist, yi yin, bo nian chang shou yin xin(2) signed Bonian Renyi, with two seals of the artist, yi yin, bo nian chang shou yin xin(3) signed Bonian Renyi, with one seal of the artist, bo nian chang shou yin xin With three collectors' seals of the Chew family on each leaf, qiu yong he yin (3), wu zhong ying yin (3), qiu fu lun yin (3)with one other collector's seal on each leaf, gao kang (3)
Close