925
925

PROPERTY FROM A PRIVATE CANADIAN COLLECTION

Chen Zengshou 1878-1949
RESORT AT THE WEST LAKE
Estimate
12,00016,000
LOT SOLD. 187,500 USD
JUMP TO LOT
925

PROPERTY FROM A PRIVATE CANADIAN COLLECTION

Chen Zengshou 1878-1949
RESORT AT THE WEST LAKE
Estimate
12,00016,000
LOT SOLD. 187,500 USD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Chen Zengshou 1878-1949
RESORT AT THE WEST LAKE
signed Chen Zengshou, with a dedication to Xu Bingzhen (Active Early 20th Century), dated jiazi (1924), the ninth lunar month, autumn, with two seals, shou, cang qiu
Colophons by Gongshou (unidentified), signed Gongshou, with one seal, cang xue zhai; Li Zengyu (Active Early 20th Century), signed Li Zengyu, dated wuchen (1928), spring, with two seals, wei wen, li zeng yu; Kang Youwei (1858-1927), signed Tianyou huaren, with two seals, kang you wei yin, wei xin bai shi chu wang shi liu nian san zhou da di you bian si zhou jing san shi yi guo xing liu shi wan li; Chen Sanli (1853-1937), signed Sanli, with one seal, san li; Wang Yishu (1864-1940), signed Yishu, with one seal, dun sou; Zhu Zumou (1857-1931), signed Xiaocang, with one seal, jiang cun; Pang Yuanji (1864-1949), signed Xuzhai di Yuanji, dated yichou (1925), the twelfth lunar month, with two seals, pang yuan ji yin, xu zhai de bi; Jin Baoquan (Active Early 20th Century), signed Jin Baoquan, dated bingyin (1926), summer, the fifth lunar month, with one seal, zi cai; Shang Yanliu (1875-1963), signed Shang Yanliu, dated bingyin (1926), the sixth lunar month, with one seal, tao tang lao nong; Shen Tongwu (1884-1945), signed Guyu Shen Tongwu shengyi shi, with one seal, sheng yi; Chen Kuilong (1857-1948), signed Yong'an Chen Kuilong, dated bingyin (1926), the eleventh lunar month, at the age of seventy, with one seal, yong an; Huang Qian (Active Early 20th Century), signed Shuangjing xuan zhu Huang Qian, with one seal, huang qian; Xu Naichang (1869-1949), signed Nanling Xu Naichang, with one seal, xu nai chang yin; Mo Tang (1865-1929), signed Dushan Mo Tang, dated dingmao (1927), the first lunar month, with one seal, gao qiao ji lü; Wu Yinpei (1851-1930), signed Pingjiang yimin di Wu Yinpei, dated dingmao (1927), the second lunar month, with one seal, yun an chang shou; Liu Xuexun (Active Early 20th Century), signed Xiangshan Liu Xuexun, dated dingmao (1927), winter, with one seal, wen qu; Dahao shanren (unidentified), dated wuchen (1928), the second lunar month, with one seal illegible; Xie Yuanhan (1875-1950), signed Xie Yuanhan, with one seal, xie yuan han yin; Wang Bing'en (1845-1928), signed Bing'en, dated jisi (1929), summer, at the age of eighty-five, with one seal, hua yang zhen yi; Xu Bingzhen, signed Xiyuan Xu Linggong, at the age of fifty-seven sui, with four seals, xiu hai zhao xia liang lou zhu ren, pan yu shi jia, xi yuan ling gong, one seal illegible; Lu Jiefu (Active Early 20th Century), signed Lu Naixiang, dated jisi (1929), the sixth lunar month, with two seals, lu zhai, lu nai xiang, he shan lu shi; Gui Dian (1867-1958), signed Gui Dian, dated jisi (1929), the ninth day of the ninth lunar month (October 11, 1929), with three seals, song qing huan, gui dian, nan ping
Frontispiece by Wu Changshuo (1844-1927), signed Wu Changshuo, dated jiazi (1924), the twelfth lunar month, with two seals, wu jun zhi yin, wu chang shi
With one collector's seal of Xu Bingzhen, pan yu shi jia
ink and color on paper, handscroll
14.3 by 80.2 cm. 5 5/8  by 31 1/2  in. 
Read Condition Report Read Condition Report

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York