Lot 841
  • 841

Wu Zhen 1280-1354

Estimate
800,000 - 1,000,000 USD
bidding is closed

Description

  • Wu Zhen
  • STUDIO AMONG STREAMS AND MOUNTAINS
  • ink on paper, hanging scroll
signed Meihua daoren, dated the fourth year of the Zhizheng reign, winter, the eighth day of the eleventh lunar month (December 13, 1344), with two seals of the artist, jia xing wu zhen zhong gui shu hua ji, mei hua an
Titleslip by Xu Zhiqing (19th Century), signed Rongxi zhai, with one seal, xu shi shou cang
With one collector's seal of Xiang Yuanbian (1525-1590), mo lin xiang shi cang hua zhi yin, and two other collectors' seals, chen shi zi you, one illegible

Literature

Huang Jingnan (ed.), (1973, January 17), Zili Yiyuan No. 304, Independent Evening News, 8