838
838
Dong Qichang 1555-1636
LANDSCAPE AFTER MI FU AND POEM IN RUNNING SCRIPT
Estimate
100,000150,000
LOT SOLD. 384,500 USD
JUMP TO LOT
838
Dong Qichang 1555-1636
LANDSCAPE AFTER MI FU AND POEM IN RUNNING SCRIPT
Estimate
100,000150,000
LOT SOLD. 384,500 USD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Dong Qichang 1555-1636
LANDSCAPE AFTER MI FU AND POEM IN RUNNING SCRIPT
Painting signed Xuanzai, with one seal, Dong Qichang
Calligraphy signed Qichang, with three seals, xuan shang zhai, zhi zhi gao ri jiang guan, dong qi chang yin
Colophon by Fang Xunyi (1815-1889), signed Renzhai di Fang Xunyi, dated gengzhen (1880), the eighth lunar month, with a dedication and one seal, ren zhai ci han
With two collectors' seals of Fang Xunyi, ceng zai fang meng yuan jia (2), bao mi zhai zhen cang yin; four collector's seals of Dong Hongqi (1786-?), dong hong qi, bie hao jing an, shu hua pi, jing an jian shang
ink on silk, handscroll
(painting) 25 by 109.3 cm. 9 7/8  by 43 in. 
(calligraphy) 25 by 131 cm. 9 7/8  by 51 1/2  in.
Read Condition Report Read Condition Report

Provenance

Christie's Hong Kong, Fine Classical Chinese Paintings and Calligraphy, November 3, 1997, lot 30

Literature

Fang Xunyi, Mengyuan Shuhua Lu, vol. 13, "Handscroll of Landscape and Calligraphy", (Zhongguo Shuhua Quanshu, Shanghai: Shuhua Chubanshe, 2009, 2nd ed., vol. 17, p. 451)

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York