829

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Attributed to Shen Zhou
MOUNTAINS UNDER SUNSET
signed Shen Zhou, with two seals of the artist, shi tian, qi nan
With four collector's seals of Pei Jingfu (1854-1924), pei jing fu shou ru zhuang tao ge mi ji, bo qian cheng jian shu hua ming xin jue pin, jie an bao ci guo yu ming zhu jun ma, huo shan pei jing fu ruo guan hou yu wu ke yan suo de shu hua bei ban; two collector's seals of Zhou Shouchang (1814-1884), chang sha zhou shi, xing nong zhen shang; three collector's seals of He Luo (1888-1959), he, jia le shen cang, gong zhuo shen ding; and one collector's seal of Ding Nianxian (1906-1969), nian xian shen ding
ink on paper, hanging scroll
200.8 by 53 cm. 79 by 20 3/4  in. 
Read Condition Report Read Condition Report

Literature

Pei Jingfu, Zhuangtao ge Shuhua Lu, volume 9, p. 591

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York