826
826
Shen Zhou 1427-1509
AUTUMN BOATING
Estimate
50,00080,000
LOT SOLD. 62,500 USD
JUMP TO LOT
826
Shen Zhou 1427-1509
AUTUMN BOATING
Estimate
50,00080,000
LOT SOLD. 62,500 USD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Shen Zhou 1427-1509
AUTUMN BOATING
signed Shen Zhou, with two seals of the artist, qi nan, bai shi weng
Titleslip by Wenbuwen zhai (unidentified), with two seals, wen bu wen zhai mi cang, pei shan tu mu
With two collector's seals of Xiang Yuan (18th Century), xiao tian lai ge, xin an xiang yuan han quan shi yi zi yue zhi fang yin ji; Deng Shi (20th Century), chuan yan lou zhu jian shang, deng cang wu cang; Wu Ming (1902-?), yi cui ge; and one other collector's seal, ceng ji xu shi dong yan cao tang
ink on paper, hanging scroll
96.3 by 32.5 cm. 37 7/8  by 12 3/4  in. 
Read Condition Report Read Condition Report

Provenance

Christie's New York, Fine Classical and Modern Chinese Paintings, November 30, 1984, lot 648

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York