823
823
Wu Yun (18th Century)
BAMBOO
Estimate
10,00015,000
JUMP TO LOT
823
Wu Yun (18th Century)
BAMBOO
Estimate
10,00015,000
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Wu Yun (18th Century)
BAMBOO
signed Sanshiliu feng Yun, dated yihai of the Qianlong reign (1755), with four seals of the artist, wu yun, hua yang dao ren, neng yi hao bu neng yi hao, wu lin xuan
With one collector's seal, yu jian
ink on paper, hanging scroll
190 by 105.5 cm. 74 3/4  by 41 1/2  in.
Read Condition Report Read Condition Report

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York