813
813
Jiang Chenying 1628-1699
RUANJI'S POEMS IN RUNNING SCRIPT
Estimate
20,00040,000
LOT SOLD. 336,500 USD
JUMP TO LOT
813
Jiang Chenying 1628-1699
RUANJI'S POEMS IN RUNNING SCRIPT
Estimate
20,00040,000
LOT SOLD. 336,500 USD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Jiang Chenying 1628-1699
RUANJI'S POEMS IN RUNNING SCRIPT
signed Jiang Chenying, with a dedication to Zhang Shengbai (17th Century), and six seals of the artist, jiang chen ying yin, xi ming, wei jian shu wu, xin mu shou zhui, zi chou nian hou shu (2), xi ming
Colophons by Zhu Min (Active 18th Century), signed Pin qishier quan daojiang Zhu Min, dated the sixth year of the Qianlong reign, the seventh lunar month, the seventh day after the beginning of Autumn (August 7, 1741), with two seals, zhu min, pin qi shi er quan zhu ren; Duan Fang (1861-1911), signed Duan Fang, dated guimao, the twentieth day of the seventh lunar month (September 11, 1903)with one seal, duan fang si yin
With one collector's seal of Liang Zhangju (1775-1849), chai lin ceng guan, and two collector's seal of Yu Liansan (1841-1912), shan yin yu shi yi xuan suo cang (2), yi xuan
ink on paper, handscroll
22.2 by 518.6 cm. 8 3/4  by 204 1/8  in.
Read Condition Report Read Condition Report

Provenance

Sotheby's New York, Fine Chinese Paintings, December 4, 1986, lot 69

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York