1376
1376
Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983), Wang Shizi (1885 -1950) etc.
THREE FRIENDS OF WINTER
Estimate
100,000150,000
JUMP TO LOT
1376
Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983), Wang Shizi (1885 -1950) etc.
THREE FRIENDS OF WINTER
Estimate
100,000150,000
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Chinese Paintings

|
Hong Kong

Zhang Daqian (Chang Dai-chien, 1899-1983), Wang Shizi (1885 -1950) etc.
THREE FRIENDS OF WINTER
signed AISHI, SHIZI, DAQIAN by Xie Yucen, dated 1932, inscribed, with a dedication, and two seals of Xie. The reverse, signed DICONG, with a dedication, and two seals of the artist
ink and colour on paper, folding fan
18.5 by 47 cm. 7 ½ by 18 ½ in.
Read Condition Report Read Condition Report

Fine Chinese Paintings

|
Hong Kong