Lot 660
  • 660

Pu Ru 1896-1963

Estimate
50,000 - 70,000 USD
Log in to view results
bidding is closed

Description

  • Pu Ru
  • LANDSCAPE
  • ink and color paper, hanging scroll
signed Xinyu, with four seals of the artist, jiu wang sun, pu ru, song chao ke, jiang huo shui mo qiu guang wan