Lot 660
  • 660

Pu Ru 1896-1963

Estimate
50,000 - 70,000 USD
Sold
62,500 USD
bidding is closed

Description

  • Pu Ru
  • LANDSCAPE
  • ink and color paper, hanging scroll
  • 125.7 by 55.2 cm. 49 3/8  by 21 3/4  in. 
signed Xinyu, with four seals of the artist, jiu wang sun, pu ru, song chao ke, jiang huo shui mo qiu guang wan
Close