Lot 557
  • 557

He Shaoji 1799-1873

Estimate
40,000 - 60,000 USD
bidding is closed

Description

  • He Shaoji
  • ESSAY IN RUNNING SCRIPT
signed He Shaoji, with two seals of the artist, he shao ji yin, zi zhen
Close