Lot 541
  • 541

Wu Changshuo 1844-1927

Estimate
70,000 - 90,000 USD
Sold
300,000 USD
bidding is closed

Description

  • Wu Changshuo
  • PINE TREE
signed Wu Changshuo, at the age of eighty sui, dated guihai (1923), autumn, with two seals of the artist, wu chang shi, shi ren zi shi
Close