Lot 512
  • 512

Dong Qichang 1555-1636

Estimate
120,000 - 180,000 USD
bidding is closed

Description

  • Dong Qichang
  • FISHING VILLAGE AT SUNSET
  • ink and color on silk, hanging scroll
signed Xuanzai, with two seals of the artist, zong bo xue shi, dong shi xuan zai

Literature

Zhu Liangzhi, Nan Hua Shi Liu Guan (Sixteen Views of Southern Paintings), Peking University Press, 2013, pl. 9-18
Qi Yuan, Dong Qichang Shuhua Biannian Tumu, Renmin Meishu Chubanshe, 2007, p. 65
Close