Lot 510
  • 510

Shen Zongjing (Active circa 1658-1725)

Estimate
25,000 - 45,000 USD
Sold
bidding is closed

Description

  • Shen Zongjing
  • WATERFALL IN THE PINE FOREST
  • ink and color on silk, hanging scroll
signed Shifeng Shen Zongjing, dated dingyou (1717), summer, with four seals of the artist, shen zong jing yin, nan ji, hong xuan feng zhu, yan shou wan nian

Provenance

Christie's Hong Kong, Fine Classical Chinese Paintings and Calligraphy, November 27, 2006, lot 756
Close