Lot 509
  • 509

Lu Zhi 1496-1575

Estimate
15,000 - 25,000 USD
Sold
bidding is closed

Description

  • Lu Zhi
  • LANDSCAPE AFTER JING HAO AND GUAN TONG
  • ink and color on paper, hanging scroll
signed Baoshanzi Lu Zhi, dated dingwei (1547) of the Jiajing reign, with two seals of the artist, lu sheng shu ping, bao shan zi
Inscription on poetry hall by Ma Jian (1883-1959), signed Ma Jian, dated renchen (1952), the eighth lunar month, with three seals, ji ming, ma jian, gui wei sheng; with two collectors' seals of Hua Xia (16th century), zi zi sun sun yong bao, hua shi bu an, and two collector's seals of Wu Ting (17th century), wu ting zhi yin, yong qing shi
Close