Lot 620
  • 620

Wang Jianzhang (17th Century)

Estimate
10,000 - 12,000 USD
Sold
16,250 USD
bidding is closed

Description

  • Wang Jianzhang
  • RECLUSE IN THE LOFTY MOUNTAIN
  • ink on gold paper, hanging scroll
  • 112.4 by 44.8 cm. 44 1/4  by 17 5/8  in.
signed Wang Jianzhang, dated jiaxu (1634) of the Chongzhen reign, summer, with two seals of the artist, wang jian zhang yin, zhong chu fu,with one collector's seal of Lu Shihua (1714-1779), tai cang lu run zhi yin, one collector's seal of Pan Shicheng (1804-1873), ling nan pan shi jian cang
Close