Lot 568
  • 568

Dong Qichang 1555-1636

Estimate
200,000 - 250,000 USD
bidding is closed

Description

  • Dong Qichang
  • LANDSCAPE AND CALLIGRAPHY
  • ink on paper, album of eight leaves
  • each 22.2 by 29.8 cm. 8 3/4  by 11 3/4  in. (8)
signed Qichang on each calligraphy leaf, signed Xuanzai  on three painting leaves, signed Dong Xuanzai on the last painting leaf, with three seals of the artist, dong shi xuan zai, zong bo xue shi, dong shi qi chang, and four collectors' seals on the title page, wai ren na de zhi, cao chao zhi yin, jun gu, gu lü chen shi cang hua zhi zhang

Literature

Yiyuan Duoying, No.63, Shanghai: People's Fine Art Press, 1998, pp. 47, 48 (four leaves of calligraphy)
The Comprehensive Value of Classical Chinese Paintings, Shi Daguang, Shenyang: Liaohai Press, 2002, p. 90
Duo Yun Ji Zhen, Shanghai: Shuhua Press, 2007, p. 29
Close