686
686
Yin Xiuzhen B. 1963
SHOES WITH BUTTER
Estimate
200,000250,000
LOT SOLD. 247,500 HKD
JUMP TO LOT
686
Yin Xiuzhen B. 1963
SHOES WITH BUTTER
Estimate
200,000250,000
LOT SOLD. 247,500 HKD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Contemporary Chinese Art (Part II)

|
Hong Kong

Yin Xiuzhen B. 1963
B. 1963
SHOES WITH BUTTER

Exhibited

Paris, Espace Cardin, Paris - Pekin, October 5-28, 2002.

Literature

Lu Peng, 90s Art China 1990-1999, Hunan Fine Arts Publishing House, Hunan, March 2000, p.264.
Chopsticks, Chambers Fine Art, New York, 2002, pp.44-45.
Paris - Pekin, Chinese Century, Paris, 2002, p.231.
Chinese Avant-Garde Photography Since 1990, Hunan Fine Arts Publishing House, August 2004, p.327.
A History of Art in Twentieth-Century China, Peking University Press, 2006, p.1040.

Contemporary Chinese Art (Part II)

|
Hong Kong