640
640
Wang Xiangming B. 1956
UNTITLED
Estimate
180,000250,000
LOT SOLD. 631,500 HKD
JUMP TO LOT
640
Wang Xiangming B. 1956
UNTITLED
Estimate
180,000250,000
LOT SOLD. 631,500 HKD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Contemporary Chinese Art (Part II)

|
Hong Kong

Wang Xiangming B. 1956
B. 1956
UNTITLED

Contemporary Chinese Art (Part II)

|
Hong Kong