603
603
Chang Xugong B. 1957
PORTRAIT NO.1
Estimate
60,00080,000
LOT SOLD. 211,500 HKD
JUMP TO LOT
603
Chang Xugong B. 1957
PORTRAIT NO.1
Estimate
60,00080,000
LOT SOLD. 211,500 HKD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Contemporary Chinese Art (Part II)

|
Hong Kong

Chang Xugong B. 1957
B. 1957
PORTRAIT NO.1

Literature

Lu Peng, 90s Art China, 1990-1999, Hunan Fine Arts Publishing House, 2000, p.214.
A History of Art in Twentieth-Century China, Peking University Press, 2006, p.915.

Contemporary Chinese Art (Part II)

|
Hong Kong