Lot 221
  • 221

Enju gassaku jumonji yari

bidding is closed

Description

Enju gassaku jumonji yari
signed, dated 1862
uwamuki kamayari; tang, ubu with one hole, mei: Tohi taifu ju Enju Nobukatsu saku, Bunkyu ninen [1862] nigatsu bi Hayakawa Kagenori kun no tame kore zo; 18.8cm.; sugu hamon; ko-itame hada mixed with masame; sugu boshi with long kaeri; in shirasaya, accompanied by an NTHK kanteisho, together with a framed oshigata (3)

This yari was forged by Enju Nobukatsu and Nobutoshi, father and son.