585
585
Zhang Zhong (14th century)
WAGTAILS
Estimación
150.000250.000
Lote. Vendido 1,169,000 USD (Precio de adjudicación con prima del comprador)
SALTAR AL LOTE
585
Zhang Zhong (14th century)
WAGTAILS
Estimación
150.000250.000
Lote. Vendido 1,169,000 USD (Precio de adjudicación con prima del comprador)
SALTAR AL LOTE

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings

|
New York

Zhang Zhong (14th century)
WAGTAILS
signed Zhang Zizheng, dated gengzi (1360) of the Zhizheng reign, with two seals of the artist, jing song, zi zheng. Titleslip by Deng Shi (1877-1951), signed Qiumei, dated the second year of the Republic (1913), with three seals, feng yu lou, qiu mei bao ai, and one other (illegible). Colophons by Huang Yanzhen (active late 14th century), signed Jin'an Huang Yanzhen, dated gengchen (1400), with one seal, yun ping yan zhang wu lu; Zhou Ziye (15th century), signed Ancheng Zhou Ziye, with three seals, wang wan yu xia, zhou shi zi ye, tian yu ren wen; Qian Zhongyi (1332-1412), signed Boshi Qian Zhongyi, with one seal, qing tong yuan yin; Li Xian (14th century), signed Xianqian Li Xian, with one seal, ting xian zhi zhang, and Chen Guan (unknown), signed Fuchun Chen Guan, with one seal, chen shi zi lan. With two collector's seal of Deng Cangwu (20th century), deng cang wu cang, chuan yan lou cang
ink on paper, handscroll
20 by 62 cm. 7 7/8  by 24 1/2  in.
Leer informe de condiciones Leer informe de condiciones

Documentación

Mo Yuan Hui Guan, An Qi, Tianjing: 1993, vol. 1, p. 61

Song Yuan Ming Qing Shu Hua Jia Chuan Shi Zuo Pin Nian Biao (The Complete List of Song Yuan Ming Qing Masterpieces), Liu Jiu'an, Shanghai: 1997, p. 94

Fine Classical Chinese Paintings

|
New York