832
832
Wang Hui 1632-1717
SPRING GARDEN
Estimate
150,000200,000
LOT SOLD. 187,500 USD
JUMP TO LOT
832
Wang Hui 1632-1717
SPRING GARDEN
Estimate
150,000200,000
LOT SOLD. 187,500 USD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Wang Hui 1632-1717
SPRING GARDEN
signed Wang Hui, dated guisi (1713) of the Kangxi reign, summer, with five seals of the artist, xi shuang, wang hui zhi yin, shi gu, geng yan, qing hui lao ren shi nian ba shi you er, and one collector's seal, yong an shen shi cang shu hua yin
ink and color on silk, mounted for framing
77.5 by 33.8 cm. 30 1/2  by 13 1/4  in. 
Read Condition Report Read Condition Report

Provenance

Christie's Hong Kong, Fine Classical Chinese Paintings and Calligraphy, November 28, 2005, lot 1163

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York