602
602
Attributed to Wu Zhen
LONELY FISHERMAN ON AUTUMN RIVER
Estimate
30,00050,000
JUMP TO LOT
602
Attributed to Wu Zhen
LONELY FISHERMAN ON AUTUMN RIVER
Estimate
30,00050,000
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Attributed to Wu Zhen
LONELY FISHERMAN ON AUTUMN RIVER
with spurious signature, Mei daoren, dated the second year of Zhizheng reign, autumn, the eighth lunar month, with two seals, mei hua an, jia xing wu zhong gui shu hua ji

With two collector's seals of Lu Zhi (1496-1576), lu shi shu ping, bao shan zi; Wang Fengyuan (Early 17th Century), wang shi zi xin; Bi Yuan (1730-1797), qiu fan; Yu Liansan (1841-1912), yi xuan guo mu, yi xuan shen ding zhen ji; and three other collectors' seals, pan yu luo si feng shen ding, jiang shi ru nong, bai hua du guo


ink on paper, hanging scroll
97.8 by 38.5 cm. 38 1/2  by 15 1/4  in. 
Read Condition Report Read Condition Report

Provenance

Collection of Stephen Junkunc, III (d.1978)

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York