835
835

PROPERTY FROM THE WHITE GULL STUDIO COLLECTION, MICHIGAN

Wang Jian 1598-1677
LANDSCAPE AFTER OLD MASTERS
Estimate
600,000800,000
LOT SOLD. 732,500 USD
JUMP TO LOT
835

PROPERTY FROM THE WHITE GULL STUDIO COLLECTION, MICHIGAN

Wang Jian 1598-1677
LANDSCAPE AFTER OLD MASTERS
Estimate
600,000800,000
LOT SOLD. 732,500 USD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York

Wang Jian 1598-1677
LANDSCAPE AFTER OLD MASTERS
Each leaf inscribed with one seal, jian (10), last leaf signed Wang Jian, dated guichou (1673), autumn
Inscription on opposite leaves by Sun Yueban (1639-1708), signed Sun Yueban, with six seals, feng xiao tang, sun yue ban, bie hao yu zhuang, qian kun yi cao ting, sun shu zi, yun shao; Xu Xun (19th century), signed Zhuqiao Xu Xun, with three seals, dong hai bo zi xun, zhu qiao, one illegible; Wang Jiangxun (undated), signed Wang Jiangxun, with two seals, jian an, wang jiang xun yin; Wang Wu (1632-1690), signed Wang'an Wang Wu, with three seals, fang cao tangwang wu qin zhong, wang an; Huang Tiren (undated), signed Huang Tiren, with three seals, bing xinhuang ti ren yin, yuan gong; Zhu Jun (undated), signed Zhu Jun, with three seals, zhan lu, zhu jun, wang zi; Li Shijun (undated), signed Taishui Li Shijun, with three seals, qin shu fa si qingli shi jun yin, dian fang; Zhang Xu (undated), signed Maoyuan Zhang Xun, with two seals, zhang xu zhi yin, qing sheng; Xu Guanshi (undated), signed Donghai yi laoke, with two seals, xu shi guan shi, wu yi tan dang ren
Colophon by Zhu Jun (undated), signed Yichao Zhu Jun, dated yihai (1695), after Mid-Autumn, with three seals, zhan yi cao tang, xian zhe xin xue, zhu jun wang zi zhi zhang
ink and color on silk, album of ten leaves
each 20.7 by 15.1 cm. 8 1/8  by 6 in. (10)
Read Condition Report Read Condition Report

Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy

|
New York