568
568
Wang Yuanqi 1642-1715
LANDSCAPE OF YUSHAN
Estimate
350,000550,000
LOT SOLD. 2,110,000 USD
JUMP TO LOT
568
Wang Yuanqi 1642-1715
LANDSCAPE OF YUSHAN
Estimate
350,000550,000
LOT SOLD. 2,110,000 USD
JUMP TO LOT

Details & Cataloguing

The Roy and Marilyn Papp Collection of Chinese Paintings

|
New York

Wang Yuanqi 1642-1715
LANDSCAPE OF YUSHAN
signed Wang Yuanqi, dated jisi, summer solstice (June 21, 1689), with three seals of the artist, sao hua an, wang yuan qi yin, lu tai
With one collector's seal of Bi Long (18th century), bi long jian fen cang yin; Li Jiafu (1829-1894), shi men li shi yin lian guan zhen cang shu hua yin; Jin Chuansheng (19th century), jin chuan sheng; Yu Teng (1832-1890), fei qing guo yan; and one other collector's seal, xi chuan xue shi shui ji tang shan fang
ink on paper, hanging scroll
128.5 by 57 cm. 51 by 22 1/2  in. 
Read Condition Report Read Condition Report

Exhibited

1. Scent of Ink: The Roy and Marilyn Papp Collection of Chinese Painting, Phoenix Art Museum, September 2-October 9, 1994; The Chrysler Museum, Virginia, November 13, 1994-January 8, 1995; Museum für Ostasiatische Kunst, Berlin, September 9-November 11, 1995; Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg, December 15, 1995-February 18, 1996; China Institute, New York, February 4-June 10, 1998
2. Le Parfum de l'encre: Peintures Chinoises de la Collection Roy et Marilyn Papp, Musée Cernuschi, September 23-December 30, 1999
3. Lyrical Traditions: Four Centuries of Chinese Paintings from the Papp Collection, The Frist Center for the Visual Arts, Nashville, June 22-October 7, 2007

Literature

1. Shina Nan-ga Tai-sei, vol. 10, Tokyo: Kobunsha, 1935, pl. 76
2. Osvald Sirén, Chinese Painting: Leading Masters and Principles, vol. VII, New York: The Ronald Press Company, 1956, p. 439
3. Jason Guo, Wang Yuanqi de Shanshuihua Yishu, Taibei: National Palace Museum, 1981, pl. 8, p. 143
4. Xu Bangda, Gaiding Lidai Liuchuan Huihua Biannianbiao, Shanghai: Renmin Meishu Chubanshe, 1995, p. 201
5. Scent of Ink: The Roy and Marilyn Papp Collection of Chinese Painting, Phoenix Art Museum, 1994, cat. 22, pp. 65-67
6. Le Parfum de l'encre: Peintures Chinoises de la Collection Roy et Marilyn Papp, 1999, Musée Cernuschi, 1999, cat. 24, p. 83
7. Claudia Brown, Great Qing: Painting in China, 1644-1911, University of Washington Press, 2014, fig. 2.6, p. 42

The Roy and Marilyn Papp Collection of Chinese Paintings

|
New York