Lot 714
  • 714

Dong Qichang 1555-1636

Estimate
80,000 - 120,000 USD
Sold
bidding is closed

Description

  • Dong Qichang
  • CALLIGRAPHY AFTER CHUNHUA GE TIE
  • ink on paper, two albums of twenty-four leaves each
(1) signed Qichang, with one seal of the artist, chang
(2) signed Qichang, dated wuchen, the beginning of spring (February 5, 1628), with one seal of the artist, qi chang
with eight collector's seal of He Houqi (Active Early 20th Century), he zi zhang shen ding yin (2), he shi jia cang, zi zhang zhen wan (2), he hou qi yin, zi zhang (2), he hou qi yin, zi zhang jian shang, ling shi he shi hou qi zi zi zhang shou cang jin shi shu hua yin (2), and two other collectors' seals, sui zhai (2), tan hua shi zhe (2)
Titleslip with two seals, jiu xian zi, song quan
Close